Profil

Klinikken er en kompaniskabspraksis, bestående af 2 læger, 1 sekretær og 1 sygeplejerske.

Der er ansat 1 lægevikar, som kommer fast hver onsdag, samt ekstra dage ved de faste lægers ferie og kurser.

Herudover er der oftest ansat en uddannelseslæge, idet klinikken er godkendt som uddannelsessted for yngre læger, som vil være Speciallæge i Almen Medicin.

Sygeplejersken har selvstændige konsultationer ved f. eks. blodtrykskontroller, sukkersygekontroller og KOL.
Desuden foretager hun lungefunktionsundersøgelser, hjertekardiogram, blodprøver, vaccinationer, sårbehandling osv.

Praksis er beliggende i stueetagen, og derfor med gode adgangsforhold.